ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц НАСТРОЙКИ:
Комунальний заклад освіти
«СЗШ №6»
м. Дніпро
+38(050)340-05-28; (056)780-05-23

Комунальний заклад освіти
«СЗШ №6»

МЕНЮ

Школа сьогодні

Про дотримання чинного законодавства

Комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа № 6» Дніпровської міської ради

НАКАЗ

Від 14.09.2020 р.                              м. Дніпро                                №  50-05-од

Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (зі змінами), Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», на виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 11.09.2020 р. № 17 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб», з метою попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками школи, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №6» Дніпровської міської ради,

НАКАЗУЮ:

1. Класним керівникам 1-11 класів:

1.1.         Забезпечити неухильне дотримання чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2. Заступнику директора з навчальної роботи Стельмах О.Г.:

2.2.         Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу освіти на сформованих відкритих й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність»):

— кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;

— інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

— документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст. ЗО Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.

2.3.         Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації (п. 2.2. цього наказу).

2.4. Розмістити цей наказ на офіційному вебсайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність»

3.  Забезпечити звітування перед колективом закладу освіти, батьківською громадськістю про виділення бюджетного фінансування і залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання.

Не рідше одного разу на півріччя

4. Організувати формування учасниками освітнього процесу спільних підходів до співфінансування закладу освіти на безготівковій основі створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства; залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків та грантів на розвиток закладу освіти на спеціальний рахунок закладу освіти.

5. Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, залученням і використанням коштів закладу освіти, виконанням кошторису та/або бюджету закладу освіти.

6. Батьківським комітетам 1-11 класів  учасникам навчально-виховного процесу, заборонити збір готівкових коштів від батьків учнів та вихованців для вирішення фінансових питань, пов’язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення та проведення ремонтних робіт в школі.

7. Благодійне внесення коштів здійснювати виключно на добровільній основі шляхом перерахування коштів на реєстраційний рахунок фонду батьківської ради закладу. Благодійні внески не можуть бути примусовими і вимагатися конкретними фінансовими сумами.

6. Батьківська рада звітує перед громадськістю 1 раз на 3 місяці про використання залучених благодійних коштів.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор  «КЗО «СЗШ №6» ДМР                                        Л.М. Морокко