ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц НАСТРОЙКИ:
Комунальний заклад освіти
«СЗШ №6»
м. Дніпро

Комунальний заклад освіти
«СЗШ №6»

МЕНЮ

Школа сьогодні

Виховна робота

Виховання, якщо воно бажає щастя людині, повинне виховувати її не для  щастя, а готувати  до праці життя

К.Д. Ушинський


В умовах українського державотворення політично зростає роль школи як важливого фактору розвитку та виховання особистості, готової  до життя в демократичному суспільстві. Сьогодні суспільство потребує високоосвічених, ініціативних, заповзятих людей, здібних творчо реформувати наше суспільство, збільшити інтелектуальний потенціал країни, відновити духовну культуру. Тому кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до виконання комплексу ролей необхідних для повноцінного і змістовного життя.

  Роль трудівника передбачає вміння і бажання активно трудитися створювати матеріальні і духовні цінності, виявляти ініціативу і заповзятливість у діловій сфері.
У межах нашої школи підготовка до такої ролі є робота за цільовою програмою: «Труд — найкраща інвестиція в майбутнє»

Радиальная диаграмма
formu_roboty
Радиальная диаграмма

Результативність роботи школи  оцінюється за кількістю випускників що обрали професію педагога. Сьогодні в школі працює 9 вчителів-випускників СШ № 6. 

Традиційно в школі проводиться день дублера, до роботи в пришкільному таборі відпочинку «Добрик» на посаду вожатих запрошуються студенти  ДНУ та учні 10 класів, що проходять практику на НВК.Лейтмотивом позаурочних заходів з професійно-трудового виховання ми обрали слова В. Симоненко:

Бо нива — це моя! Тут я почну зажинок,
Бо кращий урожай не жде мене  ніде,
Бо тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок
Мене на ниву батьківську веде…
В початковій школі «Добрик — трудівник» працює квітникарем, у книжковій лікарні, крокує світом професій.
Учнівське самоврядування 5-11 класів активно проводе акції:

  1. «Смітники на квітники»
  2. «Озеленення»
  3. «Дитячий майданчик»
  4. «Подаруй життя книзі»
  5. «Шкільному подвір’ї чистоту та затишок»

Спрямовує роботу ремонтних бригад, творчих груп, що виконують трудові завдання до календарних свят, загальношкільних заходів. Навики самообслуговування учні набувають під час чергування по школі, участі в  суботниках, та під час навчально-виробничої практики.


Кожен учень набуває професійно-трудові навики під час відвідування гуртків: «Технічного моделювання», «Петриківський розпис», «Комп’ютерний дизайн», «Чарівна голка».
Сьогодні професійно-трудове виховання має і свої невирішені проблеми для яких ми намітили шляхи їх подолання.

Трудове виховання

Невирішені проблемиОсновні завдання
недостатній рівень трудової активності;
 праця людини розцінюється лише як спосіб існування;
 низький рівень культури праці;
 низький рівень бережливості, схильність до марнотратства
формувати творчу працездатну особистість;
 виховувати цивілізованого господаря;
 формувати свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства;
 формувати готовність до життєдіяльності та праці в умовах ринкових відносин;
 виховувати дисциплінованість, бережливе ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств

Профорієнтаційна робота

Невирішені проблемиОсновні завдання
низький рівень взаємозв’язку школи і батьків у питаннях формування професійних намірів;
 недостатня культура і методика професійної орієнтації з боку сім’ї;
 недостатня потреба учнів у набутті професії
 втрата престижу робітничих професій
виховувати в учнів професійні наміри, які б відповідали їх бажанню, здібностям та потребі суспільства в кадрах;
 виховувати в учнів потребу і необхідність у кваліфікованій професійній діяльності
 пропагандувати робітничі професії

2021 -2022 навчальний рік       Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.
            Особливої ваги набуває питання національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально — виховного процесу. Саме національно-патріотичне виховання закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку на засадах гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.
Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання виховати громадянина-патріота нової формації (ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси). Основним документом щодо національно- патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія національно- патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 р. No 580/2015  Відповідно до положень зазначеної Стратегії, основними складовими національно-патріотичного виховання визначено: громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне й духовно- моральне виховання.            Форми реалізації відповідних напрямків в 2021-2022 н. р. розглядаються у слідуючих нормативно-правових документах:

*»Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» Лист МОН № 1/11-881 від 29.01.2019
 НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ*Конвенція прав дитини
*Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність
України у XX столітті»,
*Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні 1939-1945 років»;

Укази Президента України:
*від 12.01.2015 No 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»,
*від 12.06.2015 No 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,
*від 13.10.2015No 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,

Постанови Верховної Ради України
*від 12.05.2015 No 373-VIII«Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,
*від 22.07.2015 No 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України
*від 23.09.2015 No 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року»,
*від 05.05.2016 No 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу»,*Накази Міністерства освіти і науки України
*від 28.05.2015 No 582«Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей тамолоді»,
*від 16.06.2015 No 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»,
*від 16.07.2015 No 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти». 
ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ Закони України:
* «Про охорону дитинства»,
*«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;