ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц НАСТРОЙКИ:
Комунальний заклад освіти
«СЗШ №6» ДМР
м. Дніпро
укриття 066-088-99-32

Комунальний заклад освіти
«СЗШ №6» ДМР

МЕНЮ

Школа сьогодні

Нормативні документи

Правові документи   

1.   Конституція України
2.   Конвенція про права дитини
3.   Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)

Закони України

1.   Закон України «Про повну загальну середню освіту»
2. Закон України “Про загальну середню освіту”
3.   Закон України «Про відпустки»
4.   Закон України «Про охорону праці»
5.   Закон України «Про охорону дитинства»
6.   Кодекс законів про працю України
7.   Закон України  «Про доступ до публічної інформації»
8.   Закон України «Про звернення громадян»зразок заяви звернення громадян

Положення, які регламентують роботу закладу

1.   Положення про загальноосвітній навчальний заклад
2.   Положення про державну підсумкову атестацію учнів
3.   Положення про нагородження золотою та срібною медаллю
4.   Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою
5.   Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу
6.   Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
7.   Положення про індивідуальну форму  навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
8.   Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах
9.   Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
10. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
11.  Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
12.   Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
13.  Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
14. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
15.  Положення про класного керівника
16.  Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів
17.  Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
18.  Положення про психологічну службу в системі освіти України
19.   Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
20.  Положення про навчання з питань охорони праці
21.  Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
22.   Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
23.  Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»
24.  Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію
25.  Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
26.   Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
27.   Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
28.   Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.
29.   Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Інструктивні матеріали

1.   Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
2.   Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти
3.   Інструкція  з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I — III ступенів
4.   Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
5.   Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту
6.   Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
7.   Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
8.   Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах
9.   Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)

Інші розпорядчі документи

1.   Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
2.   Наказ про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності
3.   Наказ про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів
4.   Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів
5.   Наказ про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів
6.   Наказ про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи
7.   Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
8.   Наказ про захист персональних даних
9.   Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання
10.   Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи
11.   Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття
12.   Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби
13.   Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки
14.   Правила опіки та піклування
15.   Правила пожежної безпеки для закладів, установосвіти
16.   Про прийом дітей до 1 класу
17.   Про удосконалення медичного обслуговування  учнів загальноосвітніх навчальних закладів
18.   Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами
19.   Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами
20.   Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів
21.   Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу
22.   Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів
23.   Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
24.   Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів
25.   Тривалість уроків у початкових класах
26.   Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1
27.   Форма державної статистичної звітності 76-РВК

28. Перелік навчальної літератури та навчальних програм з психології та педагогіки, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі закладів освіти 

29.   Перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами
30.  Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в 5-11 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
31.   Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
32.   Про стан навчально-методичного забезпечення початкової школи в період переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання.
33.   Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.
34.   Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах.
35.   Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
36.   Нормативи наповнюваності та поділу груп у дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах
37.   Лист щодо заборони збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах
38.   Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад роз’яснення
39.   Лист про електронні адреси сайтів, на яких розміщені перші параграфи підручників для  учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
40.   Лист про проведення ревізії документів щодо надання грифа та свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам засобів навчання та обладнання навчального і спеціального призначення для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів