ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц НАСТРОЙКИ:
Комунальний заклад освіти
«СЗШ №6» ДМР
м. Дніпро
укриття 066-088-99-32

Комунальний заклад освіти
«СЗШ №6» ДМР

МЕНЮ

Школа сьогодні

Готуємося до ДПА

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів I, II, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту, державним вимогам.

ДПА проводиться наприкінці навчального року, з навчальних предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України.

ДПА проводиться у письмовій формі. Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Бали, отримані за атестацію, виставляються окремо від річних балів. Результати ДПА заносяться у табель навчальних досягнень (4 клас), до свідоцтва про базову загальну середню освіту (9 клас), до атестата про повну загальну середню освіту (11 клас), і враховуються при визначенні середнього балу відповідного

Верховна Рада прийняла Закон щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року (законопроект № 10092).

Змінами до законів України «Про вищу освіту»«Про фахову передвищу освіту»«Про повну загальну середню освіту» (з урахуванням пропозицій Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій) встановлено, що у 2024 р.:

1) прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра;

2) конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022 – 2024 років, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках;

3) вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра включають тестування з навчальних предметів «Українська мова», «Математика», «Історія України» та навчального предмета на вибір («Іноземна мова», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія», «Українська література»). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра за вибором вступників може відбуватися з додатковим використанням єдиного фахового вступного випробування з економіки та управління або аграрних наук, що проводиться при вступі на спеціальності відповідних галузей;

4) прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Крім того, здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.