Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №6"

Дніпровської міської ради

04.07.2020
Підготовка школи до нового навчального 2020-2021 року
далее
22.06.2020
День скорботи і вшанування памяті жертв війни в Україні
-

МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ
Українська мова та література
Історія
Математика
Інформатика
Фізика
Хімія
Англійська мова
Біологія
Географія
Світова література
Правознавство
Економіка
Музика
Фізична культура
Трудове навчання
Дивись Результат 

Вчитель учню
Безпечний шлях до школи

libfile.php?path=&filename=shlyah_do_shkolu


Безпека руху пішохода.

Перехід дороги.

Якщо на ділянках шляхів відсутні позначені пішохідні переходи, переходити дорогу дозволяється на перехрестях по лінії тротуарів або узбіч у місцях, де вона добре проглядається в обох напрямках, і тільки після того, як пішохід оцінить відстань до транспортного засобу, що наближається, його швидкість і пересвідчитись у відсутності небезпеки. Взимку треба враховувати те, що дорога дуже слизька і для зупинки автомобіля потрібна більша відстань. Також транспортний засіб може несподівано занести в сторону пішоходів.

При переході проїжджої частини дороги необхідно переходити дорогу у місцях, позначених спеціальною розміткою або дорожніми знаками „Пішохідний перехід".

Пішоходи, що не встигли завершити перехід всієї проїжджої частини, провинні пропустити транспортний засіб, чекаючи можливості для подальшого руху на острівку безпеки, а за його відсутності - на лінії, що розділяє потоки протилежних напрямків. Продовжувати перехід дороги можна, виконавши ті ж вимоги, які регламентують порядок початку переходу проїжджої частини дороги.

Рух по зимовій дорозі.

 • Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і впасти.
 • Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще тому, щоб ненароком не виїхати на проїжджу частину, бо це небезпечно.
 • Не ходіть дуже близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, яка випадково втратила керування.
 • Ніколи не спускайтеся на санках або на лижах з тієї гірки, що веде на дорогу.
 • Не грайтеся в рухливі ігри на тротуарах, поблизу проїжджої частини, не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса транспортних засобів.
У випадку надзвичайних подій негайно телефонуйте  за номером "101"

Рекомендації з виконання домашніх завдань старшокласникам, що мріють стати студентами

(матеріал підготовлений на основі системи роботи студентів Болонського процесу)

1. Відповідно до технології навчання виконання домашніх завдань по модулю є обов'язковим видом поточного контролю знань. Студент приступає до виконання домашніх завдань після вивчення теоретичного курсу. Під час кожного модуля передбачається розробка логічної схеми бази знань і виконання контрольних вправ для самоперевірки. Студенту може бути запропоновано написання реферату з певної тематики.

2. Послідовність дій при розробці логічної схеми бази знань може бути представлена ​​наступним чином:

 • перегляньте тематичний (науковий) огляд і випишіть на окремі аркуші заголовки розділів і підрозділів;
 • випишіть з кожного розділу тематичного огляду основні поняття і категорії;
 • прочитайте текст і знайдіть взаємозв'язок між поняттями і категоріями всередині розділу, а потім виявіть в тексті або встановіть шляхом умовиводів узагальнюючі поняття і категорії;
 • виберіть найбільш загальні поняття і категорії, що об'єднують зміст тексту;
 • побудуйте логічну схему, що включає вибрані вами поняття і категорії з урахуванням взаємозв'язку між ними.

2.1 . При наявності узагальнюючих понять і категорій ця схема буде представляти собою так зване «дерево» ( ієрархічна структура), окремі гілки якого - або логічні ланцюжки, коли встановлено причинно-наслідкові зв'язки між поняттями, або хронологічні послідовності, якщо поняття, категорії і факти пов'язані хронологічно .

2.2 . Побудована таким чином логічна схема повинна бути проаналізована на предмет виявлення та виключення дублювання понять в різних гілках і уточнена відповідно до висновків, наявними в тексті огляду.

2.3 . При складанні логічних схем бази знань слід керуватися наступними вимогами:

 • простота схематичного уявлення, що виражається в мінімальній кількості елементів і їх зв'язків у схемі;
 • цільова і смислова значимість елементів схеми, зв'язків, їх ієрархічне розташування в просторі схеми (наприклад, основні, допоміжні тощо);
 • узгодження елементів і зв'язків як всередині схеми, так і поза нею (взаємоувязка з подібного роду суміжними схемами);
 • наочність представлених схем (графіки, діаграми, форми, колірна гамма, табличний, цифровий, ілюстративний матеріал).

3 . Виконання контрольних вправ.

3.1 . Контрольні вправи орієнтовані на закріплення отриманих знань за допомогою вибору правильної відповіді на поставлене завдання. При цьому студент може знову звернутися до вивченого матеріалу робочого підручника, індивідуально переглянути лекції по навчальному модулю з використанням комп'ютерних навчальних терміналів або отримати консультацію досвідченого викладача в ІР- хелпінге.

3.2 . До контрольних вправ можна віднести і тренувальні вправи по формуванню і закріпленню професійних умінь і навичок з використанням комп'ютерних навчальних програм.

4 . Виконання домашніх завдань - це свого роду підготовка до колективних тренінгів, на яких студент пред'являє в соціумі отримані знання, і до подальшого тестування.

5 . Виконана і зарахована домашня робота з кожного навчального модулю є допуском до участі студента у колективному тренінгу (семінарі).Математика. 1 клас!  Інтерактивний тренажер

Для роботи презентацію потрібно скачати в фортаті PPTX
Кащенко И.П. На рыбалке с Леопольдом


Домашній тренажер з теми "Апостроф"

libfile.php?path=&filename=311bfa9e5895

Автор-
Вікторія Вікторівна Кримовська

Джерело: http://turbobit.net/o5rkmzydbstc.html


Що прочитати влітку?

Заповіді учнів

Права та обов"язки учнів школи

Абетка учнівської сумлінності

Правильне, грамотне і охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повгу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку.

Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів 


Правильне, грамотне і охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повгу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку.
У 2 - 4 класах для навчальних класних і домашніх завдань учні ведуть по два зошити (12 аркушів).
У письмовій роботі з мови, математики треба зазначати дату виконання роботи, яка це робота (класна чи домашня), вид завдання (вправа, диктант, твір, переказ, задача тощо).


Наприклад:

1 вересня 

Класна робота

Вправа 123


 • Дату, назву роботи та її вид (вправа, словниковий диктант тощо) учні записують, починаючи з 2 класу початкової школи. У 4 класі дату виконання роботи з мов записують словами, з математики - на розсуд вчителя.
 • Під час виконання письмової роботи учні повинні дотримуватися абзаців.
 • Необхідно стежити, щоб учні дотримувалися однакових інтервалів між словами, дописували кожен рядок від початку до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка.
 • Якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру навскіс (справа наліво) і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає заміні, слід закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в дужки, оскільки дужки є пунктуаційним знаком, і далі записати правильно.
 • Виправлення (закреслення та поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем.

Загальні вимоги до оформлення письмових робіт з мов


 • У 3 класі на уроках української (російської) та іноземних мов протягом усього І семестру учні продовжують писать в зошитах у дві горизонтальні лінії з контрольними похилами.
 • У ІІ семестрі краще підготовлені учні поступово переходять на письмо в зошитах в одну лінію.
 • Повний перехід усьго класу на письмо в одну лінію може бути закінчений наприкінці 3 класу або в І семестрі 4 класу.
 • Висота малих літер становить близько 4мм.
 • Записи на новій сторінці зошита учні починають робити з першого рядка.
 • Початок запису тексту і його заголовок виконують на одній сторінці.
 • Якщо залишаються вільні рядки на сторінці, то їх використовують для виконання інших завдань на розсуд вчителя.
 • Між кінцевим рядком тексту однієї письмової роботи і початком наступної слід пропускати два робочі рядки.

Загальні вимоги до оформлення письмових робіт з математики 


 • Навчальні вправи чи інші письмові завдання з математики учні виконують у зошитах у клітинку.
 • Запис математичних завдань слід розпочинати у другій повній клітинці зверху та другій клітинці від поля чи згину сторінки зошита.
 • Між записами дати, назви роботи та її виду у зошитах з математики пропускають одну клітинку.
 • Між кінцевим рядком завдання однієї письмової роботи і початком наступної в зошитах з математики слід пропускати чотири клітинки.
 • Цифри і літери пишуть у клітинці зошита похило.
 • Кожну цифру, знак і літеру записують в окремій клітинці.
 • У 1-4 класах пропонується писати цифри висотою в одну клітинку, у 1-2 класах писати малі літери висотою в одну клітинку, а в 3-4 класах - 2/3 клітинки.
 • Великі літери в усіх класах пишуть заввишки в півтори клітинки.
 • Запис дати і виду роботи розміщують посередині робочого рядка.
 • Математичні вирази (приклади) розміщують у два стовпчики. Відстань між ними 4 клітинки.
 • Після чисел найменування пишуть скорочено:

без крапки: 2мм, 3см, 4дм, 5м; 7г, 6кг, 9ц, 10т; 12сек, 13хв, 14год;
крапка ставиться після скороченого найменування грошової одиниці: 72грн., 20к.;
Одиниці швидкості скорочено записують так: 60м/сек (або 60м за 1сек), 12км/год (або 12км за 1год);

 • Після закінчення навчання грамоти вводиться короткий запис відповіді задачі, наприклад: 5 кг цукру; 40 відер води.
 • Повну відповідь рекомендується записувати, починаючи з 3 класу.
 • Повну відповідь слід будувати за загальними правилами побудови речень.


15.07.2020
49006 м.Дніпропетровськ, КЗО СЗШ№6 вул.Робоча,64
тел. +38(0562) 42-36-28
www.shkola6.dp.ua
Головний редактор сайту - Оболонська Жанна Григорівна
ВЕБ-майстер проекту - Майстерня розробки сайтів