Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №6"

Дніпровської міської ради

04.07.2020
Підготовка школи до нового навчального 2020-2021 року
далее
22.06.2020
День скорботи і вшанування памяті жертв війни в Україні
-

МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ
Українська мова та література
Історія
Математика
Інформатика
Фізика
Хімія
Англійська мова
Біологія
Географія
Світова література
Правознавство
Економіка
Музика
Фізична культура
Трудове навчання
Дивись Результат 

Школа в експерименті Всеукраїнського рівняlibfile.php?path=&filename=pdfВитяг з протоколу №1 засідання Комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітнього навчального                             закладу  Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2008року.
libfile.php?path=&filename=pdfНаказ Міністерства освіти і науки України "Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі середньої загальноосвітньої школи №6 м. Дніпропетровська" №85 від 9.02.2009 року.
libfile.php?path=&filename=pdfНаказ комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №6" Дніпропетровської міської ради "Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №6» Дніпропетровської міської ради" № 21 від 16.02.2009 р.

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ:

"Становлення успішної особистості  вчителя-вихователя, як один із аспектів інтеграції України в європейську систему освіти"

2013 - 2018рр.

Актуальність дослідження.

 В сучасних умовах соціально-економічних перетворень усе більшої значущості набуває проблема професійного становлення особистості. Розвиток системи педагогічної освіти акцентує увагу на формування учителя-професіонала, здатного адаптуватися до змінних умов соціуму, продуктивно реалізовувати інноваційні педагогічні технології, здійснювати у професійній діяльності саморозвиток, самоосвіту, самопроектування особистості. У теперішньому часі вимагається визначити концептуальні підходи до становлення успішної особистості молодих спеціалістів у контексті багатоетапного, безперервного процесу підвищення кваліфікації, самовдосконалення та творчої самореалізації педагога.

Мета дослідження

Розробка моделі становлення успішної особистості молодого вчителя.

 Об'єкт дослідження

Процес удосконалення молодим учителем своєї особистості до рівня успішного вчителя.

 Предмет дослідження

Ціннісно-смислова переорієнтація мислення молодого вчителя стосовно інтеграції України в Європейську систему освіти.

 


ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ:

«Формування професійних компетентностей конкурентоспроможного вчителя в умовах інноваційного навчального закладу»

2009-2014рр.

Актуальність дослідження.

Реалізація стратегічних напрямків, які визначатимуть обличчя нової школи ХХІ століття - школи майбутнього, значною мірою залежить від особистості інноваційної культури педагогічних кадрів, рівня їх компетентності й уміння продукувати перспективні ідеї, реалізувати їх у навчально - виховному процесі.

Маркетингова діяльність школи дає також змогу уточнити, на якого вчителя, керівника, менеджера-управлінця є замовлення соціуму. Серед якостей педагога батьки на перше місце ставлять професійну компетентність, високі моральні та духовні якості особистостей  Виходячи з такої позиції, сучасна система освіти повинна бути спрямована не лише на особистість дитини, а й на особистість того, хто її навчає. Такий підхід дає можливість сформувати у шкільному просторі педагогічний колектив на основі певних професійних і моральних цінностей, філософії освіти, особистісних уподобань вчителів.

Тобто йдеться про побудову діяльності школи в чіткій відповідності з потребами зовнішнього та внутрішнього середовища. Таким чином, самовизначення школи в просторі, в якому вона діє, встановлення з ним результативних відносин є найактуальнішими завданнями сучасного навчального закладу.

Фундаментальною умовою професійного розвитку фахівців, що працюють з дітьми, є усвідомлення цими фахівцями необхідності перетворення свого внутрішнього світу і пошуку нових можливостей самореалізації в професійній діяльності, тобто - підвищення рівня професійної самосвідомості.

 Тому основним стратегічним вектором науково-експериментальної роботи школи на найближчі роки визначено: формування професійних компетентностей конкурентоспроможного вчителя, його світоглядних орієнтацій, вироблення власної філософії життєдіяльності, самоідентифікації та самореалізації в кожній із сфер суспільного життя.


Мета дослідження

Розробка моделі професійної компетентності конкурентоспроможного вчителя інноваційного навчального закладу.

Об'єкт дослідження

Процес управління формуванням професійної компетентності конкурентоспроможного вчителя - менеджера освітніх послуг.

Предмет дослідження

Ціннісно - смислова переорієнтація професійної зрілості вчителя на засадах особистісно орієнтованого підходу в умовах інноваційного закладу.Основні публікації, де висвітлені результати експерименту

Назва праці

Автор

Де видана праця

Видання

Рік видання

Стаття «Професійна компетентність вчителя як фактор розвитку індивідуально-психологічних якостей учнів»

Морокко Л.М., директор

Журнал «Світ виховання» №4, 2010

Всеукраїнський благодійний фонд «Освіта України»

2010р

Реалізація проекту «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить» у сучасному навчальному закладі

Морокко Л.М., директор

Посібник №2 «Інноваційні технології розвитку особистості»

Науково-методичний посібник, серія «Школа майбутнього» Дніпропетровськ, 2012р

2012р

Застосування інтерактивних технологій на заняттях курсу «Майбутнє починається сьогодні»

Зозуляк Л.С., заступник директора

Посібник №2 «Інноваційні технології розвитку особистості»

Науково - методичний посібник, серія «Школа майбутнього» Дніпропетровськ, 2012р

2012р

«Салютогенетичний ресурс особистості вчителя як базова складова профкомпетентності та іміджу»

Морокко Л.М., директор
Зозуляк Л.С., заступник директора

Матеріали VІІІ Міжнарожної науково-практичної конференції в Празі.

«Педагогічні новина 2012»,  матеріали конференції

27 серпня 2012

Актуальність співпраці з соціальними партнерами

Морокко Л.М., директор

Матеріали Всеукраїнсько  науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Посібник матеріалів конференції

22.11.2012р

Соціальне партнерство як феномен інноваційної діяльності

Зозуляк Л.С., заступник директора

Матеріали Всеукраїнсько науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Посібник матеріалів конференції

22.11.2012р

05.07.2020
49006 м.Дніпропетровськ, КЗО СЗШ№6 вул.Робоча,64
тел. +38(0562) 42-36-28
www.shkola6.dp.ua
Головний редактор сайту - Оболонська Жанна Григорівна
ВЕБ-майстер проекту - Майстерня розробки сайтів