Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №6"

Дніпровської міської ради

04.07.2020
Підготовка школи до нового навчального 2020-2021 року
далее
22.06.2020
День скорботи і вшанування памяті жертв війни в Україні
-

МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ
Українська мова та література
Історія
Математика
Інформатика
Фізика
Хімія
Англійська мова
Біологія
Географія
Світова література
Правознавство
Економіка
Музика
Фізична культура
Трудове навчання
Дивись Результат 

СамоврядуванняСьогодні кожна школа має свою форму учнівського самоврядування (учнівський комітет, раду, парламент тощо).

Та далеко не в усіх школах можна говорити про справжнє, реальне дитяче самоврядування.

У більшості робота зводиться до виконання навчально-виховного плану школи,  прийнятого педагогами і затвердженого директором школи.

Нерідко назва органу дитячого самоврядування не відповідає змістові роботи чи навпаки — зміст роботи не відповідає назві.

Наприклад, парламент — це законодавчий орган. При ньому повинна працювати виконавча гілка влади, чого ь більшості випадків немає.

 • Які функції ради?
 • Чим вони відрізняються від функцій учкому чи шкільної республіки?
 • Які завдання кожної з цих структур?

На ці питання діти повинні знати відповіді і відповідно будувати свою роботу.

Не завжди дорослі готові делегувати дітям частину повноважень. Недостатність методичної літератури з даного питання, нерозуміння з боку керівників, педагогів необхідності реформування цієї ланки діяльності школи, відсутність матеріально-технічного забезпечення є причинами недієвості учкомів, рад, республік тощо.

Діяльність органу учнівського самоврядування спрямована на створення дійової, чіткої, адекватної сучасним освітнім пріоритетам і завданням виховної системи, здатної забезпечувати виховання учня як громадянина України, особистості моральної, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної, готової здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях і бути готовою до відповідальності за них.

У виховній роботі школи утвердились ефективні технології, які забезпечують творчий розвиток особистості, з глибоко усвідомленою громадянською позицією. Домінантою у розвитку учнівського самоврядування є формування в учнів патріотизму з новим змістовим наповненням.

Модель учнівського самоврядування має позитивний результат функціонування системи: учні зайняті різноманітними видами громадської діяльності та позаурочної роботи за інтересами, більшість з них виділяються свідомою дисципліною, високою громадською активністю.

Національне відродження України потребує докорінного поліпшення освіти і виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна активно включатися в демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні, стати учасником управління громадським життям.


libfile.php?path=&filename=pdf
Зміст діяльності органів самоврядування
libfile.php?path=&filename=word
Члени Парламенту

libfile.php?path=&filename=pdfПлан роботи Парламенту

Проекти:

libfile.php?path=&filename=pdfПроект-реквієм «З Перемогою в серці
libfile.php?path=&filename=pdf«Відкрий в собі зірку»
libfile.php?path=&filename=pdf«Абетка здоров 'я»
libfile.php?path=&filename=pdf«Поділись теплом»

Модель учнівського самоврядування СШ №6

В СШ №6 створена своя модель учнівського самоврядування.

В основу її покладено організаційно-методичні принципи управління:

 • регулярна почергова змінність виборного активу;
 • розширення реальних прав і повноважень органів самоврядування;
 • доброзичлива вимога;
 • конкретизація колективних творчих справ;
 • диференціація (створення умов для повного прояву і розвитку здібностей кожного члена).


До принципів роботи органів учнівського самоврядування було віднесено:

 • демократичність (обрання органів самоврядування на основі громадської думки);
 • виборність (на основі об'єктивної характеристики кандидатур проходить голосування за висунуту кандидатуру);
 • змінність (зміна ділянок роботи, забезпечення кожному члену нових функцій у колективі);
 • звітність (звіт про виконання доручень при завершенні визначеного виду діяльності), співробітництво, довіра;
 • узгодженість між членами колективу, дорослими і дітьми; особиста і колективна відповідальність за прийняття рішень та їх виконання; гласність, контроль; демократизація відносин дорослих і дітей.

Перша важлива сходинка для учнівського колективу — навчитися жити в умовах демократії, виробити в себе навички активної участі в діяльності своєї організації, у вирішенні питань, які мають колективне, громадське значення. Через створення гуманістично спрямованої моделі учнівського самоврядування формувати творчу, національно свідому, життєстверджуючу особистість.
Учнівське самоврядування — це результат цілеспрямованих педагогічних зусиль з організації учнівського колективу, який забезпечує формування ряду позитивних якостей (поваги до демократичних цінностей, норм співжиття, почуття солідарності, причетності, відповідальності, критичного мислення тощо), відчуття господарів у рідній школі, розвиток організаторських здібностей у своїх членів шляхом залучення їх до управління шкільними справами та створення працездатних органів колективу, наділених реальними правами та обов'язками.

Учнівське самоврядуванняце педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних відносин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості.
Для вирішення існуючої проблеми, реалізації поставленої мети та ідеї в Лелюхівській школі визначено основні завдання діяльності учнівського самоврядування шляхом організації життя учнівського колективу, які реалізуються у залученні всіх його членів до планування, організації, контролю і підбиття підсумків навчальної і суспільно корисної праці. Основна їх мета — виховати в учнів активну життєву позицію, підготувати їх до дійової участі в демократичному управлінні суспільством.
Існуюча модель учнівського самоврядування сприяє виробленню в учнів таких якостей як:
відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо;
принциповість — вміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку власним вчинкам і оточуючих людей;
самостійність;
готовність залежно від конкретних умов знаходити правильне рішення, долати труднощі;
творче ставлення до дійсності;
вміння виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

Маючи дієву модель учнівського самоврядування, СШ №6 дає знання, виховує в дусі патріотизму, вчить добра, порядності. Це реальний шлях, на якому школа долає соціально-культурні розриви між нею та життям.
Робота учнівського самоврядування базується на принципах:
самостійності при вирішенні питань у рамках повноважень, закріплених у статуті навчального закладу чи органу дитячого самоврядування;
відповідальності органів дитячогосамоврядування перед членами колективу, педагогами, батьками;
різноманітності форм організації дитячого самоврядування;
взаємозв'язку між різними рівнями дитячогосамоврядування;
відкритості та прозорості діяльності в усіх сферах самоврядування;
системності планування та реалізації програм і проектів;
консультативно-педагогічної підтримки дорослими.

Робота дітей та молоді в органах дитячого та молодіжного самоврядування передбачає:
участь у демократичних процесах, що відбуваються в державі, та залучення до них своїх однолітків;
формування правової культури та культури спілкування;
вироблення практичних навичок співпраці з однолітками, меншими та старшими за віком людьми; дотримання правил поваги та субординації у роботі зі спеціалістами, посадовими особами, керівниками різних рівнів;
становлення та виховання соціально активної особистості, небайдужої до процесів, що відбуваються навколо громадянина, патріота своєї сім'ї, свого колективу, рідного міста, держави.

Основні напрями діяльності органів дитячого самоврядування:
якнайширше залучення дітей та молоді до активної участі в житті колективу, громади;
розкриття, самовдосконалення та самореалізація особистості; її моральний та духовний ріст;
захист прав та інтересів членів свого колективу (організації);
організація просвітницької роботи серед своїх однолітків;
організація життя та діяльності свого колективу;
підготовка до майбутнього дорослого життя, орієнтовний вибір майбутньої професії.

Правова основа діяльності органів дитячогосамоврядування:

Конституція України;
Конвенція ООН про права дитини;
Закони України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про дитячі та молодіжні громадські організації»;
розпорядження та накази місцевих органів виконавчої влади та управління освіти і науки;
навчального закладу, організації, тощо.
Статут

Заповіді учнів школи

 • Ти здібний і сильний. Будь упевнений у своїх силах і здібностях.
 • Вчися мислити самостійно. Тренуй пам'ять. Частіше запитуй "Чому?".
 • Постійно шукай практичне застосування своїм знанням.
 • Будь завжди уважним до самобутності, потреб, прагнень інших.
 • Шукай і шануй друзів. Життя без друзів неможливе.
 • Поводь себе по-товариські, зважай на людей, що тебе оточують, будь милосердним до них.
 • Суперечки, конфлікти з іншими вирішуй з позиції розуму.
 • Вибачай тим, хто свідомо або несвідомо став причиною неприємностей.
 • Хочеш, щоб тебе поважали - поважай інших.
 • Прислухайся до думок інших і зважай на них.
 • Будь доброзичливим, веселим, поступливим.
 • Пізнай себе, зроби правильний вибір, визнач цілі та зміст свого життя.
 • Повір у себе - і досягнеш усього.

vseo-uchniv

05.07.2020
49006 м.Дніпропетровськ, КЗО СЗШ№6 вул.Робоча,64
тел. +38(0562) 42-36-28
www.shkola6.dp.ua
Головний редактор сайту - Оболонська Жанна Григорівна
ВЕБ-майстер проекту - Майстерня розробки сайтів